Overlijden


Bij het overlijden thuis is het belangrijk dat eerst de huisarts of dienstdoende arts wordt gebeld om het overlijden vast te stellen.
In een ziekenhuis, verpleeghuis of andere zorginstelling wordt de arts gebeld door het verplegend personeel.
Daarna kunt u contact opnemen met Uitvaartverzorging Henk van Vemde.

Ook kunt u –indien u dat zou willen- veel zelf doen. Dit kan u later bij de verliesverwerking tot steun zijn en natuurlijk staan wij u waarnodig dan terzijde.

Het regelen van de uitvaart kan in fasen. Niet alles behoeft binnen aan aantal uren beslist te worden. Vaak moeten er beslissingen genomen worden waarover men wil na denken en dat kan ook. Wij hebben immers een aantal dagen de tijd.

Er zijn vele mogelijkheden, zowel bestaande als nieuwe. In “Bijna alles mag en kan” kunt u nalezen wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn met betrekking tot de uitvaart.Na een overlijden zijn er veel handelingen te verrichten, waarbij wij u tot steun kunnen zijn:

  Wij bespreken en regelen de uitvaart
  Wij verzorgen, eventueel samen met u, de
       overledene
  Wij verzorgen de opbaring
       (thuis of in een uitvaartcentrum)
  Wij verzorgen de dokterspapieren
  Wij verzorgen de aangifte van overlijden
       bij de gemeente en regelen de akte
       van overlijden
  Wij kunnen voor u contact opnemen met
       uw verzekeringsmaatschappij
  Wij stellen samen met u de tekst op voor
       de rouwkaart en de advertentie
  Wij begeleiden u bij rouwbezoek en
       condoleances.
  Wij verzorgen de dankbetuigingen