Begraven


Eeuwenlang was begraven de enige manier van lijkbezorging in Nederland.
Soms is de religieuze achtergrond bepalend of er voor een begrafenis of een crematie wordt gekozen. Zo kiezen Moslims, Orthodoxe Christenen en Joden meestal voor begraven en Hindoestanen juist voor crematie.

Of gewoon omdat ze het prettig vinden dat er een graf is om naar terug te gaan. Sommigen voorspellen dat de voorkeur voor begraven sterker zal worden omdat een begrafenis en het graf zich beter lenen voor een vorm van rituele invulling.

Wordt er gekozen voor crematie, dan is een begraving niet per definitie uitgesloten. Een urn kan worden bijgezet in een graf. Partners kunnen soms zo ieder hun eigen keuze volgen en toch bij elkaar een laatste rustplaats vinden.

Als u kiest voor begraven houdt dat in dat u op een begraafplaats naar uw laatste rustplek wordt gebracht. Een graf kan voor de nabestaanden een fijne en rustgevende omgeving zijn om u nog eens te bezoeken en het kan een plek zijn om te rouwen. Men ziet vaak dat als iemand jong of plotseling overlijd dat een graf een extra betekenis krijgt voor de nabestaanden. Maar hoe maakt u nu de keuze?Stel uzelf de volgende vragen:

  wat zou ik zelf het liefste willen?
  wie laat ik achter en wat zouden zij prettig
       vinden?
  op welke begraafplaats zou ik willen
       liggen?
 welk plekje zou ik dan mooi vinden?
 wat betekend begraven op de lange
       termijn?
 heb ik andere familieleden of vrienden die
       begraven zijn?
 wat vond ik daarvan?

Als u geen idee hebt van wat u zelf zou willen ga eens kijken op een aantal begraafplaatsen. Veel begraafplaatsen hebben de mogelijkheid om een graf reeds te reserveren.